Αφίσες

  • Εκτύπωση

Η αφίσες είναι εργαλεία διαφήμισης, προπαγάνδας, διαμαρτυρίας ή τρόπος για να περάσει ένα μήνυμα. Οι αφίσες έχουν επίσης προσωπική χρήση, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά. Σας παρουσιάζουμε δείγματα αφισών, που έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν.